Reglement Eenakterfestival “Onder Ons” Den Dolder

REGLEMENT


A. DOELSTELLING

In 2018 is het initiatief genomen om te komen tot een jaarlijks eenakterfestival voor amateurtoneelverenigingen.

De doelstellingen die de basis vormen voor dit initiatief zijn:
– het tot stand brengen van contacten tussen amateurtoneelverenigingen
– amateurtoneelverenigingen stimuleren meer met theater te doen en hiermee de belangstelling voor en deelname aan het culturele leven te bevorderen.

Tegelijkertijd geldt daarbij een competitief doel waarbij een jury oordeelt.


B. REGLEMENT

 1. Het festival vindt jaarlijks plaats in Sporthal Den Dolder.
 2. De uitvoerende organisatie en productie van het festival is in handen van Toneelvereniging “Onder Ons”.
 3. Voor het festival worden amateurtoneelverenigingen in Den Dolder en omstreken aangeschreven. Bovendien kunnen amateurtoneelverenigingen zichzelf aanmelden.
 4. De aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door middel van het inschrijfformulier of via digitale inschrijving.
 5. Selectie vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 6. Selectie betekent meedoen. De vereniging die zich in de periode tussen selectie en uitvoering wil terugtrekken, kan verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele financiële consequenties.
 7. De te maken productie is een eenakter; dat wil zeggen een theaterproductie van donkerslag naar donkerslag, zonder bedrijven. Alles dient te gebeuren in dezelfde tijd, ruimte en plaats. De invulling hiervan is beperkt tot kluchten, komedies en blijspelen. Het kan gaan om een zelfgeschreven eenakter, een bestaande eenakter, een bewerking van een bestaand toneelstuk of een fragment daarvan.
 8. Elke productie neemt max. 30 minuten in beslag.
 9. Alleen leden van de aangemelde verenigingen kunnen meespelen in de productie.
 10. Iedere vereniging zorgt voor zijn eigen decor, grime en kostuums.
 11. De producties worden beoordeeld door een jury, deze wijst de winnaar aan. De vereniging met de beste productie is winnaar van het festival en wordt beloond met een kunstwerk. De jury bestaat uit leden van de deelnemende verenigingen. Verenigingen mogen niet op zichzelf stemmen bij de vaststelling van de winnaar. Naast deze jury bestaat er een publieksjury. Er is één publieksprijs.
 12. Deelname aan het festival betekent ook het desgevraagd aanleveren van schriftelijk- en fotomateriaal voor het programmaboekje van het festival.
 13. Dit reglement is opgesteld op 01-09-2018 door Onder Ons te Den Dolder
  Wijzigingen zijn alleen mogelijk in overleg met “Onder Ons” te Den Dolder.


C. PRAKTISCHE UITGANGSPUNTEN VAN HET FESTIVAL

Het festival is een productie van Onder Ons. Het reglement is opgesteld en wordt bewaakt.
Voorstellingen duren niet langer dan maximaal 30 minuten. Het moet gaan om eenakters, dus er zijn geen bedrijven of decorwisselingen. Het aantal mee spelende leden is niet gelimiteerd.
Elke deelnemende vereniging dient zelf, indien nodig, zorg te dragen voor de opvoeringsvergunning.
Tussen de verschillende voorstellingen zal er een changeertijd van maximaal 5 minuten zijn, dus hou hierbij rekening met een eventueel decor.
Binnen een maand voor het festival bespreekt de regisseur met de mensen van de techniek de voorstelling, zodat een basislichtplan kan worden gemaakt en afspraken kunnen worden gemaakt voor de aanlevering van decorstukken.

(In de week voor aanvang van het festival krijgt iedere toneelvereniging ruim de tijd voor een technische doorloop en het uitwerken van een simpel lichtplan)

Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande licht- en geluidsinstallatie. De mensen van de techniek bepalen de (on)mogelijkheden van de gewenste effecten.
Deelnemende verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het aan- en afvoeren van eventueel decor en voor het opruimen van de kleedkamers, voor zover het hun eigen spullen betreft, direct na de voorstelling.
In de periode voorafgaande aan het festival zal Onder Ons zorgen voor publiciteit. Verenigingen zullen, indien nodig, worden verzocht hieraan bij te dragen door artikelen te leveren en ander materiaal wat hiermee te maken heeft.
De verenigingen betalen een som van € 75,00 voor deelname aan het festival.

Als afsluiting van het festival vindt de prijsuitreiking plaats.

De uitslag van de jury en de publieksjury is bindend en kan niet worden aangevochten. Beide prijzen zijn een kunstwerk. Alle prijzen mogen worden behouden.
De deelnemende verenigingen krijgen een blijvend aandenken aan het eenakterfestival.

Onder Ons behoudt het recht om tussendoor eventuele wijzigingen met betrekking tot de invulling door te voeren.